انجام امور متنوع در حسابداری و آشنایی با انواع عملیات حسابداری شرکتها ، از جمله مزایای کار در موسسات حسابداری است .
برای افرادی که پیشرفت شغلی در حسابداری برای ایشان دارای اولویت است ، تجربه کار در موسسات حسابداری سرعت پیشرفت را به طرز چشمگیری بالا می برد.
مهراندیش محاسب فرداد ، موسسه حسابداری و خدمات مالی ، متشکل از تیمی جوان و محیطی پویا است .
تمام سعی ما در مهراندیش ، مکانیزه انجام دادن کارها و تمرکز در تخصصی کردن فعالیت های حسابداری است.

از مزایای اشتغال در مهراندیش به صورت خلاصه میتوان به موارد ذیل اشاره کرد :
- کسب تجربه های متنوع در امور حسابداری
- امکان پیشرفت درجه کاری با توجه به پیشرفت علمی و تخصصی افراد در طی زمان کار
- محیطی بسیار جوان و پویا
- تجهیزات و امکانات شغلی به روز و مدرن
- حقوق و مزایای مناسب با شرایط کاری
- بیمه تامین اجتماعی از روز اول کار
- امکان بیمه تکمیلی در صورت نیاز پرسنل
- ساعت نهار و استراحت
- برنامه های تفریحی گروهی
- هدایای مناسبتی

مهراندیش محاسب فرداد
واحد اداری موسسه مهراندیش محاسب فرداد
مهراندیش محاسب فرداد
واحد اجرایی حسابداری مهراندیش محاسب فرداد
مهراندیش محاسب فرداد
واحد اجرایی حسابداری مهراندیش محاسب فرداد