این شرکت در سال 1378 توسط جمعی از مدیران طرحهای مهم مطالعاتی توسعه منابع آب کشور تاسیس گردید. مدیران این مشاور با سابقه کار در بزرگترین شرکتهای مشاور معتبر داخلی و خارجی با هدف استفاده از پتانسیل های کارشناسی و مدیریتی خود گرد هم آمدند تا در قالبی جدید با ارتقای کیفی کار مطالعات، خدمات و تجربیات جمعی خود را در این عرصه به دستگاههای اجرایی کشور ارائه نمایند.