اطلاعیه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش تهران

۳۸۵ روز قبل ۱۱۰ نظر

خبر ۲ مهر ۹۷ - اعلام نتایج پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدام پیمانی آموزش و پرورش شهر تهران

اطلاعیه شماره ۶

منطقه خدمتی پذیرفته شدگان نهایی ( تایید گزینش ) آزمون استخدام پیمانی ۹۷/۰۴/۱۵ شهر تهران

بدین‌وسیله اسامی پذیرفته شدگان نهایی ( تایید گزینش) آزمون استخدام پیمانی( موضوع مجوز شماره ۱۶۶۷۲۰۷ مورخ۹۶/۱۱/۱۰ سازمان اداری و استخدامی کشور) ، به تفکیک منطقه خدمتی ( ۱۲، ۱۴ تا ۱۹) اعلام می‌گردد:

منطقه خدمتی پذیرفته شدگان فوق براساس بیشترین نیاز مناطق صورت پذیرفته که در لیست ضمیمه قابل مشاهده می باشد. لذا؛ پذیرفته شدگان محترم ضمن توجه به لیست مربوطه و اطلاع از منطقه خدمتی محل اشتغال خود ، با دقت به نکات ذیل توجه فرمایند، تا موجب تسهیل در تکمیل پرونده و فرایند استخدام گردد ؛

۱- مراجعه حضوری به اموراداری محل خدمت تعیین شده روز شنبه ۹۷/۰۸/۰۵ و یکشنبه ۹۷/۰۸/۰۶ در ساعات اداری ، به منظور تکمیل پرونده استخدامی و انجام مراحل استخدام اعم از: عدم سوء پیشینه ، انجام آزمایشات پاراکلینیکی ، سپردن تعهد خدمت محضری و... .

تبصره: از آنجائیکه ملاک تعیین منطقه صرفاً نیاز به رشته تحصیلی و جنسیت با درنظر گرفتن حدود آدرس محل سکونت بوده ، لذا مناطق تعیین شده ، قابل تغییر نخواهد بود .

۲- همراه داشتن اصل و کپی مدارک ضروری اعم از : شناسنامه – کارت ملی – مدرک تحصیلی- کارت پایان خدمت ( ویژه برادران )- عکس۴X ۳(۴ قطعه) - کارنامه نهایی قبولی و ... .

۳- پذیرفته شدگان نهایی ، از طریق سایت مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش به نشانی : www.medu.ir از نحوه ثبت نام و زمان و محل شروع دوره یک ساله مهارت آموزی همراه با پذیرفته شدگان آزمون سال های قبل مطلع شده و به موقع اقدام نمایند . چرا که استخدام آنها مشروط به موفقیت در دوره مزبور ، خواهد بود. ضمناً ثبت نام در دوره مهارت آموزی منوط به سپردن تعهد محضری و انجام مراحل اعلام شده در بند یک همین اطلاعیه خواهد بود.

تذکرمهم: عدم مراجعه فرد پذیرفته شده درمهلت مقرر ( ۵ و۶ آبان ماه۹۷ ) برای پیگیری امور مربوط به سپردن تعهد محضری به منطقه، آزمایشات پزشکی ، عدم سوء پیشینه ، ثبت نام و شرکت در دوره مهارت آموزی دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی ، به منزله انصراف از استخدام در آموزش و پرورش تلقی شده و مسئولیت آن ، صرفاً به عهده ذینفع خواهد بود.

نکته ۱ : داوطلبانی کـه اسامی آنـان به عنوان معرفی شده یک برابر ظرفیت آزمــون استخدامـی مذکـور قرار داشته، ولی صلاحیت های عمومی آنها، مورد تایید هسته‌ گزینش آموزش وپرورش قرار نگرفته است؛ اقدامی از طریق مناطق تابعه و امور اداری و تشکیلات این اداره کل در حال حاضر مقدور نبوده ، لذا از تماس تلفنی و مراجعه حضوری به این اداره کل خودداری نمایند.

 برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش اینجا کلیک نمایید

 برای مشاهده صفحه استخدام آموزش و پرروش سال ۹۷ اینجا کلیک نمایید

خبر ۲۹ مهر ۹۷ - اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی تکمیل ظرفیت ایثارگری آزمون استخدام پیمانی شهر تهران

منطقه خدمتی پذیرفته شدگان نهایی تکمیل ظرفیت ایثارگری آزمون استخدام پیمانی ۱۳۹۶/۰۶/۰۳ شهر تهران

بدین‌وسیله اسامی پذیرفته شدگان نهایی ( تایید گزینش) تکمیل طرفیت ایثارگری آزمون استخدام پیمانی( موضوع مجوز شماره ۱۱۴۷۲۵۷- ۹۶/۰۲/۱۱ سازمان اداری واستخدامی کشور) ، سهمیه شهر تهران اعلام می‌گردد:

منطقه خدمتی پذیرفته شدگان فوق براساس بیشترین نیاز مناطق صورت پذیرفته که در لیست ضمیمه قابل مشاهده می باشد. لذا؛ پذیرفته شدگان محترم ضمن توجه به لیست مربوطه و اطلاع از منطقه خدمتی محل اشتغال خود ، با دقت به نکات ذیل توجه فرمایند، تا موجب تسهیل در تکمیل پرونده و فرایند استخدام گردد ؛

۱- مراجعه حضوری به اموراداری محل خدمت تعیین شده از زمان انتشار این اطلاعیه (۹۷/۰۷/۲۹) در اسرع وقت حداکثر تا پایان وقت اداری همین هفته ، به منظور تکمیل پرونده استخدامی و انجام مراحل استخدام اعم از: عدم سوء پیشینه ، انجام آزمایشات پاراکلینیکی ، سپردن تعهد خدمت محضری و... .

تبصره: از آنجائیکه ملاک تعیین منطقه صرفاً نیاز به رشته تحصیلی و جنسیت با درنظر گرفتن حدود آدرس محل سکونت بوده ، لذا مناطق تعیین شده ، قابل تغییر نخواهد بود .

۲- همراه داشتن اصل و کپی مدارک ضروری اعم از : شناسنامه – کارت ملی – مدرک تحصیلی- کارت پایان خدمت ( ویژه برادران )- عکس۴X ۳(۶ قطعه) - کارنامه نهایی قبولی و ... .

۳- پذیرفته شدگان نهایی ، از طریق سایت مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش به نشانی : www.medu.ir از نحوه ثبت نام و زمان و محل شروع دوره یک ساله مهارت آموزی همراه با پذیرفته شدگان آزمون ۹۷/۴/۱۵ مطلع شده و به موقع اقدام نمایند . چرا که استخدام آنها منوط به موفقیت در دوره مزبور ، خواهد بود.

تذکرمهم: عدم مراجعه فرد پذیرفته شده درمهلت مقرر ( حداکثر تا پایان هفته ) برای پیگیری امور مربوط به سپردن تعهد محضری به منطقه، آزمایشات پزشکی ، عدم سوء پیشینه ، ثبت نام و شرکت در دوره مهارت آموزی دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی ، به منزله انصراف از استخدام در آموزش و پرورش تلقی شده و مسئولیت آن ، صرفاً به عهده ذینفع خواهد بود.

نکته ۱ : داوطلبانی کـه اسامی آنـان بعنوان معرفی شده یک برابر ظرفیت آزمــون استخدامـی مذکـور قرار داشته، ولی صلاحیت های عمومی آنها، مورد تایید هسته‌ گزینش آموزش وپرورش قرار نگرفته است؛ اقدامی از طریق مناطق تابعه و امور اداری و تشکیلات این اداره کل در حال حاضر مقدور نبوده ، لذا از مراجعه حضوری به این اداره کل خودداری نمایند .

نکته۲ :اسامی پذیرفته شدگان نهایی ( تایید گزینش) آزمون استخدام پیمانی ۹۷/۴/۱۵ سهمیه مناطق ۱۲، ۱۴ تا ۱۹ به محض اعلام به این اداره کل ، از طریق همین سایت ادامه فرایند تکمیل پرونده و ... اطلاع رسانی خواهد شد .

 برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش اینجا کلیک نمایید

 برای مشاهده صفحه استخدام آموزش و پرروش سال ۹۷ اینجا کلیک نمایید

خبر ۳ مهر ۹۷ - اطلاعیه قابل توجه پذیرفته شدگان یک برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی

اطلاعیه شماره ۴ قابل توجه پذیرفته شدگان محترم یک برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی ۱۳۹۷/۴/۱۵ و تکمیل ظرفیت ایثارگران آزمون سال ۹۶ سهمیه شهر تهران ( مناطق۱۲،۱۴تا۱۹)

قابل توجه پذیرفته شدگان محترم یک برابرظرفیت آزمون استخدام پیمانی ۱۳۹۷/۴/۱۵ وتکمیل ظرفیت ایثارگران آزمون سال۹۶سهمیه شهر تهران( مناطق۱۲،۱۴تا۱۹)

۱- از روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۷/۳ به صورت متناوب از طرف هسته گزینش با پذیرفته شدگان محترم از طریق پیامک یا تماس تلفنی ارتباط برقرار شده و دعوت به مصاحبه صورت می پذیرد. لذا پذیرفته شدگان محترم منتظر پیامک یا تماس تلفنی هسته گزینش برای انجام مصاحبه عمومی ( دعوت به مصاحبه) به منظور بررسی صلاحیت های عمومی باشند.

۲-پس از اعلام نهایی هسته گزینش ، پذیرفته شدگان نهایی توسط این اداره کل تعیین منطقه شده و پس از مراجعه به منطقه محل خدمت، اقدامات مربوط به ؛ تعهد خدمت محضری ،آزمایشات پزشکی (صحت مزاج) ، معرفی جهت اخذ گواهی عدم سوء پیشینه ، ثبت نام در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی جهت مهارت آموزی و .... انجام خواهند داد.

تذکرات مهم:

* منطقه خدمتی پذیرفته شدگان نهایی ( تایید شده هسته گزینش) از طریق همین سایت ( www.tehran.medu.ir ) ابلاغ خواهد شد.

* پذیرفته شدگان نهایی پس از اعلام نظر موافق هسته گزینش ، می بایست؛ از طریق سایت وزارت آموزش و پرورش نسبت به ثبت نام جهت شرکت در دوره مهارت آموزی اقدام نمایند. شایان ذکر است: عدم ثبت نام به موقع در سایت مزبور، به منزله انصراف از استخدام خواهد بود.

 برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش اینجا کلیک نمایید

 برای مشاهده صفحه استخدام آموزش و پرروش سال ۹۷ اینجا کلیک نمایید

خبر ۲۷ شهریور ۹۷ - قابل توجه پذیرفته شدگان یک برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی ۱۳۹۷/۴/۱۵ و تکمیل ظرفیت ایثارگران آزمون سال ۹۶


به اطلاع پذیرفته شدگان یک برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی ۱۳۹۷/۴/۱۵ و تکمیل ظرفیت ایثارگران آزمون سال ۹۶ می رساند، با عنایت به اینکه فرم اطلاعات فردی گزینش در روز تشکیل پرونده از طرف داوطلبین تکمیل و تحویل شده است، لذا؛ درحال حاضر نیاز به مراجعه حضوری به این اداره کل و یا بر قراری تماس تلفنی نمی باشد.

به اطلاع پذیرفته شدگان یک برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی ۱۳۹۷/۴/۱۵ و تکمیل ظرفیت ایثارگران آزمون سال ۹۶ می رساند، با عنایت به اینکه فرم اطلاعات فردی گزینش در روز تشکیل پرونده از طرف داوطلبین تکمیل و تحویل شده است، لذا؛ درحال حاضر نیاز به مراجعه حضوری به این اداره کل و یا بر قراری تماس تلفنی نمی باشد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران؛ با عنایت به اینکه برای تعیین منطقه ، عدم سوء پیشینه ، آزمایشات پزشکی و برنامه ریزی در خصوص مصاحبه عمومی (گزینش) پذیرفته شدگان یک برابر ظرفیت نیاز به بازده زمانی می باشد، بنابراین ؛ روز یکشنبه اطلاعیه ای مبنی بر چگونگی ادامه فرآیند انجام کار و طی مراحل بعدی بر روی همین سایت ( اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران www.tehran.medu.ir) قرار خواهد گرفت.

شایان ذکر است این اطلاعیه فقط برای پذیرفته شدگان مناطق ۱۲، ۱۴ تا ۱۹ شهر تهران می باشد و پذیرفته شدگان شهرستان های استان تهران از طریق سایت آن اداره کل پیگیری نمایند.

 برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش تهران اینجا کلیک نمایید

 برای مشاهده صفحه استخدام آموزش و پرروش سال ۹۷ اینجا کلیک نمایید

خبر ۲۴ مرداد ۹۷ - اطلاعیه شماره۳-آزمون استخدام پیمانی سال۱۳۹۷

به اطلاع داوطلبان محترم جامانده پذیرفته شده چند برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۷، سهمیه آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران می رساند:

آخرین مهلت تشکیل پرونده و بررسی مدارک جاماندگان آزمون استخدام پیمانی سال۱۳۹۷ رشته های فنی و غیر فنی، روز شنبه ۲۷ مرداد ماه جاری از ساعت ۷ صبح الی ۱۵ بعداز ظهر، تعیین گردیده است.

از این رو داوطلبان محترم بایستی با عنایت به اطلاعیه های قبلی این اداره کل که هم اکنون در همین سایت موجود می باشد، با در دست داشتن مدارک، به محل پردیس شهید مفتح شهرری مستقر در شهرستان ری مراجعه نمایند، همچنین آن دسته از پذیرفته شدگانی که نواقصی پرونده داشته اند و تعهد کتبی نداده اند می توانند جهت رفع نواقص و تکمیل مدارک در تاریخ مذکور به محل پردیس شهید مفتح مراجعه کنند.

قابل توجه پذیرفته شدگان رشته های فنی آزمون استخدام پیمانی۱۳۹۷

پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت رشته های فنی، پس از مراجعه به پردیس شهید مفتح و دریافت معرفی نامه از کارگروه بررسی مدارک و تشکیل پرونده هسته گزینش و انجام معاینات پزشکی در محل مذکور، جهت اطلاع از زمان انجام مصاحبه علمی-تخصصی به سایت دانشگاه شهید رجایی به آدرسwww.sru.ac.ir مراجعه نمایند.

درضمن زمان تعیین شده جهت مراجعه جامانده های آزمون استخدام پیمانی سال۱۳۹۷ به پردیس شهید مفتح شهرری، تمدید نمی گردد.

 برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش تهران اینجا کلیک نمایید

 برای مشاهده صفحه استخدام آموزش و پرروش سال ۹۷ اینجا کلیک نمایید

خبر ۱۵ مرداد ۹۷: اعلام زمانبندی مصاحبه آزمون استخدام آموزش و پرورش شهر تهران (منبع: سایت دانشگاه شهید رجایی)

قابل توجه پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی ۹۷/۰۴/۱۵ اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

اطلاعیه شماره ۲ باسمه تعالی

«تعلیم و تعلّم عبادت است »

قابل توجه پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی ۹۷/۰۴/۱۵ اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

با عرض تبریک به لحاظ موفقیت درآزمون مذکور، جهت ارائه مدارک و مستندات و تشکیل پرونده اولیه و دریافت معرفی نامه برای انجام مصاحبه ، خواهشمند است : براساس برنامه زمانی (جدول شماره ۲و ۱) با همراه داشتن مدارک به شرح ذیل ، به آدرس : تهران ، میدان فلسطین ، خ طالقانی غربی ، بعد از خیابان شهید سرپرست ، کوچه شهید دستخوش ، پلاک ۱۵ معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی ( ساختمان شماره ۳) طبقه چهارم ، مراجعه فرمایید.

برای مشاهده اطلاعیه اینجا کلیک نمایید

جدول شماره ۱ برای تشکیل پرونده و بررسی مدارک

ایام هفته تاریخ نوبت صبح ساعت  پذیرش ۸ الی ۱۲ نوبت عصر  ساعت پذیرش ۳۰/۱۳ الی ۱۶  
خوشه شغلی جنسیت خوشه شغلی جنسیت  
شنبه ۱۳/۵/۹۷ آموزگار ابتدایی براساس حروف الفبا  صرفاً حرف  « الف » زن آموزگار ابتدایی براساس حروف الفبا : از حرف ب تا خ زن  
۱شنبه ۱۴/۵/۹۷ آموزگار ابتدایی براساس حروف الفبا : از حرف« د» تا « ش » زن دبیری کار و فناوری ، مشاوره ،  امورتربیتی و آموزگار ابتدایی مرد  
۲شنبه ۱۵/۵/۹۷ آموزگار ابتدایی براساس حروف الفبا : از حرف « ص » تا « غ » زن دبیری : علوم تجربی ، شیمی، فیزیک ، زیست شناسی و ریاضی مرد  
۳شنبه ۱۶/۵/۹۷ آموزگار ابتدایی براساس حروف الفبا : از حرف « ف» تا « ل » زن دبیری : ادبیات فارسی ، عربی و زبان انگلیسی مرد  
۴شنبه ۱۷/۵/۹۷ آموزگار ابتدایی براساس حروف الفبا : از حرف « م » تا  « ی » زن دبیری : علوم اجتماعی و معارف اسلامی مرد  
۵ شنبه ۱۸/۵/۹۷ دبیری : تاریخ ، جغرافیا ، هنر و تربیت بدنی مرد دبیری : علوم تجربی ، ادبیات فارسی، معارف اسلامی، هنر و تربیت بدنی زن  
شنبه ۲۰/۵/۹۷ جامانده خانم ها : آموزگار ابتدایی ، دبیری: علوم تجربی ، ادبیات فارسی، معارف اسلامی، هنر و تربیت بدنی . زن جامانده آقایان :آموزگاری و دبیری کلیه رشته ها ( غیراز رشته های هنر آموزی . مرد  
۱شنبه ۲۱/۵/۹۷ هنرآموزی: کامپیوتر و تاسیسات مرد هنرآموزی : کامپیوتر ، طراحی دوخت و کودکیاری زن  
۲شنبه ۲۲/۵/۹۷ هنرآموزی: حسابداری ، گرافیک و چاپ مرد هنرآموزی: حسابداری ، گرافیک: ( انیمیشن و گرافیک ) زن  
۳شنبه ۲۳/۵/۹۷ هنرآموزی: الکتروتکنیک ، الکترونیک و متالورژی مرد هنرآموزی: مکانیک ، صنایع چوب ، صنایع فلزی و ساختمان مرد  
۴شنبه ۲۴/۵/۹۷ هنرآموزی : معماری و صنایع دستی مردو زن جامانده کلیه رشته های هنرآموزی خانم ها و آقایان مرد و زن  

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده اولیه استخدامی :

۱-ارائه ۲سری تصویر واضح ازکارنامه قبولی درآزمون کتبی ( قابل دریافت از سایت سنجش )

۲- ارائه فرم اطلاعات فردی تکمیل شده گزینش که باید قبلاً داوطلب از سامانه مربوطه دریافت نموده باشد.

۳- ارائه اصل و ۲ سری تصویرازگواهینامه فراغت از تحصیل مندرج در آگهی استخدام (تاریخ فارغ‌التحصیلی قبل از۱۵/۰۴/۹۷ )

۴- ارائه اصل و ۲ سری تصویراز تمامی صفحات شنا سنامه

۵-ارائه اصل و ۲ سری تصویراز پشت و روی کارت ملی

۶-ارائه اصل و ۲ سری تصویراز کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم (ویژه آقایان )

۷-ارائه پاکت عکس حاوی ۶ قطعه عکس جدید ۴×۳ پشت نویسی شده (شامل نام و نام خانوادگی ، کد ملی و رشته تحصیلی)

۸- سایر مدارک درصورت لزوم :

الف - ارائه اصل و تصویرمدارک بومی بودن خود یا همسر یا پدر و مادر

ب- ارائه اصل و تصویرگواهی ایثارگری از بنیاد شهید و امور ایثارگران یا مراجع ذیصلاح

ج – ارائه اصل و تصویر مدارک مربوط به کسر از سن براساس دفترچه راهنمای آزمون

د- ارائه اصل و تصویر معرفی نامه از بهزیستی برای داوطلبانی که از سهمیه ۳%معلولین استفاده نموده اند

هـ- سایر مدارک

تذکر بسیارمهم : با عنایت به محدودیت زمان، مدارک ناقص به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی پذیرفته نخواهد شد .

نام و نشانی پردیس های مجری انجام مصاحبه استخدامی آزمون سال ۱۳۹۷ به شرح ذیل اعلام می گردد:

دانشگاه شهید رجائی : لویزان ، خیابان شهید شعبانلو . تلفن : ۲۲۹۷۰۰۲۴ www.srttu.edu
پردیس شهید چمران ( پسران ) : حکیمیه ، انتهای بلوار بهار . تلفن : ۲- ۷۷۳۰۹۸۹۱
پردیس دانشگاه فرهنگیان شهدای مکه ( دختران ) : خیابان شریعتی ، انتهای خیابان معلم ، روبروی ترمینال شرکت واحد . تلفن : ۸۶۰۲۲۶۲۸ و ۸۸۴۶۰۴۸۹

 جدول شماره ۲ برای انجام مصاحبه

خوشه شغلی محل برگزارکننده مصاحبه ایام هفته تاریخ نوبت صبح نوبت عصر
آموزگار ابتدایی ، براساس تاریخ  معرفی نامه  ( زن ) مرکز شهدای مکه ( دختران ) ۲شنبه ۱۵/۵/۹۷ ۸ الی ۱۲ ۱۴ الی ۱۶
آموزگار ابتدایی ، براساس تاریخ  معرفی نامه  ( زن ) مرکز شهدای مکه ( دختران ) ۳شنبه ۱۶/۵/۹۷ ۸ الی ۱۲ ۱۴ الی ۱۶
آموزگار ابتدایی ، براساس تاریخ  معرفی نامه  ( زن ) مرکز شهدای مکه ( دختران ) ۴شنبه ۱۷/۵/۹۷ ۸ الی ۱۲ ۱۴ الی ۱۶
آموزگار ابتدایی ، براساس تاریخ  معرفی نامه  ( زن ) مرکز شهدای مکه ( دختران ) ۵ شنبه ۱۸/۵/۹۷ ۸ الی ۱۲ ۱۴ الی ۱۶
دبیری: علوم تجربی، ادبیات ، معارف ، هنر و تربیت بدنی (زن) مرکز شهدای مکه ( دختران ) شـنبه ۲۰/۵/۹۷ ۸ الی ۱۲ ۱۴ الی ۱۶
آموزگار ابتدایی  ،  معرفی شدگان جامانده  از روزهای  قبل ( زن) مرکز شهدای مکه ( دختران ) ۲شنبه ۲۲/۵/۹۷ ۸ الی ۱۲ ۱۴ الی ۱۶
آموزگارابتدایی  و دبیری ، معرفی شدگان  جامانده ( زن) مرکز شهدای مکه ( دختران ) ۳شنبه ۲۳/۵/۹۷ ۸ الی ۱۲ ۱۴ الی ۱۶
آموزگار ابتدایی ، مشاوره ، مربی پرورشی  و دبیری کار و فناوری ، براساس تاریخ  معرفی نامه  ( مرد) پردیس شهید چمران (پسران ) ۲شنبه ۱۵/۵/۹۷ ۸ الی ۱۲ ۱۴ الی ۱۶
دبیری: علوم تجربی، شیمی، فیزیک،زیست شناسی و ریاضی (مرد) پردیس شهید چمران (پسران ) ۳شنبه ۱۶/۵/۹۷ ۸ الی ۱۲ ۱۴ الی ۱۶
دبیری : ادبیات فارسی ، عربی و زبان انگلیسی (مرد) پردیس شهید چمران (پسران ) ۴شنبه ۱۷/۵/۹۷ ۸ الی ۱۲ ۱۴ الی ۱۶
دبیری : علوم اجتماعی و معارف اسلامی (مرد) پردیس شهید چمران (پسران ) ۵ شنبه ۱۸/۵/۹۷ ۸ الی ۱۲ ۱۴ الی ۱۶
دبیری : تاریخ ، جغرافیا ، هنر و تربیت بدنی (مرد) پردیس شهید چمران (پسران ) شـنبه ۲۰/۵/۹۷ ۸ الی ۱۲ ۱۴ الی ۱۶
افراد جامانده از مصاحبه پردیس شهید چمران(مرد) پردیس شهید چمران (پسران ) ۱ شنبه ۲۱/۵/۹۷ ۸ الی ۱۲ ۱۴ الی ۱۶
هنرآموزی: کامپیوتر( مرد صبح و زن عصر) ، گرافیک ( زن و مرد عصر) و تاسیسات (مرد صبح ) دانشگاه شهید رجائی ۳شنبه ۲۳/۵/۹۷ ۸ الی ۱۲ ۱۴ الی ۱۶
هنرآموزی: حسابداری ( مرد صبح و زن عصر) دانشگاه شهید رجائی ۴شنبه ۲۴/۵/۹۷ ۸ الی ۱۲ ۱۴ الی ۱۶
هنرآموزی : الکتروتکنیک ، الکترونیک ( مرد صبح) مکانیک خودرو ، متالورژی، صنایع فلزی و چاپ ( مرد عصر) دانشگاه شهید رجائی شنبه ۲۷/۵/۹۷ ۸ الی ۱۲ ۱۴ الی ۱۶
هنرآموزی:  معماری ( زن و مرد صبح )، ساختمان  (مرد عصر)، صنایع دستی ، طرای و دوخت ، کودکیاری ( زن صبح ) صنایع چوب (مرد عصر)  دانشگاه شهید رجائی ۱شنبه ۲۸/۵/۹۷ ۸ الی ۱۲ ۱۴ الی ۱۶
هنرآموزی کلیه رشته ها زن و مرد جامانده دانشگاه شهید رجائی ۲شنبه ۲۹/۵/۹۷ ۸ الی ۱۲ ****

مدارک لازم برای حضور در مصاحبه : کارنامه قبولی سازمان سنجش ، اصل ؛ مدرک تحصیلی ، شناسنامه و کارت ملی ، یک قطعه عکس ، معرفی نامه و رزومه و سایر مدارک حسب مورد .

داوطلبان گرامی رشته هنرآموزی جهت اطلاعات بیشتر می توانند به سایت دانشگاه شهید رجایی www.srttu.edu از ۲۰/۵/۹۷ به بعد مراجعه نمایند .

تذکر مهم ۱ : عدم مراجعه برای ارائه مدارک ، تشکیل پرونده و مصاحبه درزمان و محل اعلام شده به منزله انصراف تلقی شده و افراد حق اعتراض نخواهند داشت .

تذکر مهم ۲ : تکمیل ظرفیت ایثارگران آزمون ۰۳/۰۶/۹۶ ( سال قبل) که پرونده تشکیل داده اند ضرورت دارد ؛ براساس برنامه زمان بندی اعلام شده (جدول شماره ۲ همین اطلاعیه) به مراکز اعلام شده جهت انجام مصاحبه مراجعه نمایند . بدیهی است ، این افراد می بایست روز شنبه ۱۳/۵/۹۷ معرفی نامه خود را از اموراداری و تشکیلات این اداره کل تحویل گرفته و با سایر مدارک به مرکز مصاحبه ارائه نمایند.

 برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش تهران اینجا کلیک نمایید

 برای مشاهده صفحه استخدام آموزش و پرروش سال ۹۷ اینجا کلیک نمایید

۱۱۰ نظر برای اطلاعیه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش تهران

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید