استخدام مددکار با بیمه و سرویس در سمنان
مشخص نشده
۲ ساعت قبل
سمنان
پاره وقت
استخدام مسئول فنی، مددکار و مربی در خراسان رضوی
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
خراسان رضوی
پاره وقت
استخدام روانشناس و مددکار در گیلان
مشخص نشده
۶ ساعت قبل
گیلان
تمام وقت پاره وقت
استخدام مددکار در محدوده توحید تهران
مشخص نشده
۷ ساعت قبل
تهران منطقه ۲، توحید
پاره وقت
استخدام روانشناس و مددکار غربال در مشهد
مشخص نشده
۱۵ روز قبل
خراسان رضوی
پاره وقت
استخدام مددکار اجتماعی در مجموعه ترک اعتیاد کیمیای رهایی در تهران
مشخص نشده
۱۷ روز قبل
تهران منطقه ۲، توحید
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت