شرکت یارنیکان صالح، در جهت خودکفائی کشور فعالیت خود را در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات دقیق مورد نیاز تولید قطعات میکروالکترونیک و ادوات نانومتری سامان داده و در این راستا ارتباط نزدیکی با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و صنعتی کشور برقرار نموده است.

این شرکت از سال 1384 فعالیت خود بر روی قسمت های مختلف سیستم های پوشش دهی در خلا را با هدف تامین نیاز واحدهای صنعتی و آزمایشگاهی و همچنین دستیابی به فناوری ساخت این سیستم ها آغاز کرد.

در حـال حاضــر با ایجـاد زیرسـاخت های مورد نیـاز این شـرکت امکان طراحـی و سـاخت گسـتره وسیعی از دستگاه های پوشش دهی در خلا را با ظرفیت ها و کاربردهای مختلف دارد.
کارخانجــات و کارگاه های تولید کننده قطعات خودرو، کاشی و سرامیک، شـیرآلات بهداشـتی، ظروف آشـپزخانه و لوازم ساختمانی از جمله خریداران دستگاه های صنعتی ساخت این شرکت می باشند.

تعاونی یارنیکان صالح
هجدهمین نمایشگاه رنگ، رزین
تعاونی یارنیکان صالح
ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران
تعاونی یارنیکان صالح
نمایشگاه بین المللی نانو
تعاونی یارنیکان صالح
گواهینامه ها و تاییدیه ها