درسال 1359 خورشیدی برابر با 1980 میلادی شرکت کوچک خانوادگی تاسیس شد تا مانند هر بذر و هسته ی سالم و طبیعی بروید و ببالد و به گروه شرکتهای صنعتی و بازرگانی آوندکار ارتقاء یابد.
با توانائی و ظرفیت بالای ساخت و تولید قوطی های یکپارچه ی آلومینیومی آئروسل و خمیرلوله های آلومینیومی.
آوندکار سرچشمه ی ابداع و تامین راه حل های یگانه ای برای هر یک از مشکلات خاص مشتریان است.
بر پایه تجربیاتی که اندوخته ایم، مشتریانی را می جوئیم که پویا و جویای بهترین ها باشند.
ما تولیدکننده ی انبوه ساز و صادرکننده ی عمده ی کالاهائی برای صنایع آرایشی، داروئی، غذائی، دفع آفات، وسایل خانگی، و نیز صنایع شخصی و تخصصی فنی در سسطح و تراز جهانی می باشیم.