استخدام کمک آشپز غیرسیگاری جهت کار در فست فود در کرج
به کمک آشپز غیرسیگاری جهت کار در فست فود در کرج نیازمندیم.
استخدام کمک آشپز جهت کار در مطبخ در کرج
به کمک آشپز جهت کار در مطبخ ترجیحاً متاهل در کرج نیازمندیم. ساعت کار 9 الی 16 و 19 الی 23
استخدام تعدادی آشپز و کمک آشپز جهت مطبخ طاها در کرج
به تعدادی آشپز و کمک آشپز جهت مطبخ طاها در کرج نیازمندیم.
استخدام آشپز و کمک آشپز خانم جهت مطبخ در کرج
به آشپز و کمک آشپز خانم جهت مطبخ بصورت نیمه وقت در کرج - شهرک وحدت نیازمندیم.
استخدام کمک آشپز جهت کار در مطبخ در کرج
به کمک آشپز جهت کار در مطبخ، ترجیحاً متاهل در کرج نیازمندیم. ساعت کار: 9 الی 16 و 19 الی 23
استخدام یکنفر کمک آشپز جهت همکاری در کرج
به یکنفر کمک آشپز جهت همکاری در کرج نیازمندیم.
استخدام کمک آشپز جهت رستورانی در کیلومتر 3 جاده آتشگاه
به 2 نفر کمک آشپز آقا یا خانم جهت رستورانی در کیلومتر 3 جاده آتشگاه بعد از نگین کوهستان نیازمندیم.
استخدام کمک آشپز با جای خواب در کرج
به کمک آشپز با جای خواب در کرج نیازمندیم.
استخدام کمک آشپز جهت کار در مطبخ پامادور - کرج
به کمک آشپز جهت کار در مطبخ پامادور در کرج نیازمندیم.
استخدام کمک آشپز غیر سیگاری جهت همکاری در کرج
به کمک آشپز غیر سیگاری جهت همکاری در کرج نیازمندیم.
استخدام کمک آشپز جهت همکاری در محدوده بهار
به کمک آشپز جهت همکاری در محدوده بهار نیازمندیم.
استخدام آشپز و کمک آشپز با جای خواب در باغستان غربی - کرج
به آشپز و کمک آشپز با جای خواب در باغستان غربی - کرج نیازمندیم.
استخدام کمک آشپز آقا بصورت نیمه وقت و تمام وقت در کرج
به کمک آشپز آقا بصورت نیمه وقت و تمام وقت در کرج نیازمندیم.
استخدام کمک آشپز خانم جهت کار در رستوران در کرج
به کمک آشپز خانم جهت کار در رستوران در کرج نیازمندیم.
استخدام کمک آشپز جهت کار در کافه رستوران در کرج
به کمک آشپز جهت کار در کافه رستوران در کرج (محدوده گوهردشت) نیازمندیم.
استخدام کمک آشپز ماهر مسلط به جوجه و کوبیده زنی در کرج
به کمک آشپز ماهر مسلط به جوجه و کوبیده زنی در کرج نیازمندیم. ساعت تماس : ۱۰ به بعد
استخدام آشپز ماهر ایرانی پز و کمک آشپز آقا در منطقه فردیس- کرج
به آشپز ماهر ایرانی پز و کمک آشپز آقا جهت کار در کترینگ در منطقه فردیس - کرج نیازمندیم.
استخدام کمک آشپز جهت کار در رستوران در محدوده گرمدره
به کمک آشپز جهت کار در رستوران در محدوده گرمدره نیازمندیم. ساعت کار ۸ الی ۱۶
استخدام آشپز و کمک آشپز جهت همکاری در تالار پروما - کرج
به آشپز و کمک آشپز ماهر جهت همکاری در تالار پروما - کرج نیازمندیم.
استخدام کمک آشپز ماهر آقا در کرج - شهرک بنفشه
به کمک آشپز ماهر آقا در کرج - شهرک بنفشه نیازمندیم.