استخدام 5 عنوان شغلی در یک مجموعه معتبر در زنجان
مشخص نشده
۲۶۵ روز قبل
زنجان
تمام وقت پروژه‌ای کارآموزی
استخدام طراح سایت مسلط به وردپرس در زنجان
مشخص نشده
۷۰۹ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام نیروی مسلط یا آشنا به وردپرس در زنجان
مشخص نشده
۱۱۷۳ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام نیروی مسلط به برنامه نویسی در زنجان
مشخص نشده
۱۲۴۶ روز قبل
زنجان
تمام وقت