استخدام ۱۳ ردیف شغلی در مجموعه یالیت در بابل،بابلسر و ساری
استخدام پژوهشگر در رشته های مهندسی،علوم پایه،علوم انسانی،زبان
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در چالوس،کلارآباد، بابل،محمودآباد
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه شریف پژوهان
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان آقا در شرکت یاس ارغوانی در مازندران
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در شرکت یاس ارغوانی در ساری
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در شرکتی معتبر در مازندران
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه علمی پژوهشی پایان نامه سرا
استخدام شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی- محمود آباد
استخدام سراسری شرکت یاس سیستم و سه استخدام دیگر
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان آقا در مازندران-چالوس
استخدام پشتیبانی دستگاه کارتخوان آقا در محمودآباد،آمل