استخدام ۸ ردیف شغلی در مجتمع تجاری بـرج اول در کرمان
استخدام پژوهشگر در رشته های مهندسی،علوم پایه،علوم انسانی،زبان
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در شرکت یاس ارغوانی در کرمان
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه شریف پژوهان
استخدام شرکت بنیاد خیریه سپهر در شهرستان بم
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه علمی پژوهشی پایان نامه سرا
استخدام کارپرداز در شرکت بازرگانی نیک مثلث در کرمان
استخدام سراسری شرکت یاس سیستم و سه استخدام دیگر
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان آقا در کرمان