ارسال آسان
استخدام برنامه نویس اندروید در یک شرکت معتبر در بیرجند
مشخص نشده
۸ ساعت قبل
خراسان جنوبی
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 15,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت
میان رده - Mid Level
Android | Kotlin | Java
استخدام برنامه نویس فرانت سایت در یک شرکت معتبر در خراسان جنوبی
مشخص نشده
۱۱۳ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت پاره وقت
استخدام برنامه نویس بک اند سایت در یک شرکت معتبر در خراسان جنوبی
مشخص نشده
۱۱۳ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت پاره وقت
استخدام 4 عنوان شغلی در یک شرکت معتبر در خراسان جنوبی
مشخص نشده
۱۲۹ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
استخدام برنامه نویس ارشد بک اند سی شارپ در خراسان جنوبی
مشخص نشده
۲۷۹ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت دورکاری
استخدام برنامه نویس #C با بیمه در یک شرکت معتبر در بیرجند
مشخص نشده
۳۰۲ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت دورکاری
ارشد - Senior
C# | .NET Core | ASP.NET
استخدام برنامه نویس سالیدیتی (solidity) در هلدینگ ماکان در خراسان جنوبی
۴۲۵ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام ASP.NET Developer در شرکت مدیارست از خراسان جنوبی
۴۵۴ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت پاره وقت دورکاری
استخدام Web Developer در فن آوری اطلاعات پارند پردازش در خراسان جنوبی
خراسان جنوبی
تمام وقت پروژه‌ای کارآموزی
میان رده - Mid Level
استخدام مهندس کامپیوتر در خراسان جنوبی
خراسان جنوبی
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام برنامه نویس PHP در مجتمع برنامه نویسی حرفه ای ایرانیان-خراسان جنوبی
خراسان جنوبی
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
PHP | Yii | Laravel
استخدام برنامه نویس Flash Action Script در خراسان جنوبی
۷۳۷ روز قبل
خراسان جنوبی
پروژه‌ای دورکاری
میان رده - Mid Level