ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Django در صرافی ارز دیجیتال پینگی در اصفهان
مشخص نشده
۱ روز قبل
اصفهان
تمام وقت
ارشد - Senior
Python | Django | PostgreSQL
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس #C در شرکت ساروین در اصفهان
مشخص نشده
۱ روز قبل
اصفهان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
میان رده - Mid Level
C# | UI/UX
ارسال آسان
استخدام Android Developer در مهندسین مشاور بهبد فرادیس نقش جهان در اصفهان
اصفهان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
Android | UI/UX | Java
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Node Js Full Stack در اصفهان
اصفهان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
HTML | Angular | Node.js
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Front End مسلط به Html و CSS در اصفهان
اصفهان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
JavaScript | CSS | HTML
ارسال آسان
استخدام Net Core Developer. در شرکت حساب سازان پارسیان در اصفهان
اصفهان
تمام وقت
حقوق ثابت از 3,500,000 تومان تا 5,500,000 تومان
ASP.NET | .NET Core | Angular
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Javascript Full Stack در شرکت فرتاک نگاه آسیا در اصفهان
۱ روز قبل
اصفهان
تمام وقت
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
ارشد - Senior
Angular | Node.js | MongoDB
ارسال آسان
استخدام Wordpress Developer در مهندسین مشاور بهبد فرادیس نقش جهان در اصفهان
اصفهان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
CSS | JavaScript | HTML
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس vue.js با حقوق و مزایا توافقی در اصفهان
مشخص نشده
۱ روز قبل
اصفهان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس ASP.NET در هوشمند سازان آیسان اسپادان در اصفهان
اصفهان
تمام وقت دورکاری
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
میان رده - Mid Level
ASP.NET | C# | Microsoft SQL Server
ارسال آسان
استخدام Wordpress Developer در یک شرکت معتبر در اصفهان
مشخص نشده
۱ روز قبل
اصفهان
تمام وقت
حقوق ثابت تا 5,000,000 تومان
میان رده - Mid Level
WordPress | PHP | CSS
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس ASP مسلط به backend و net core. در شرکت داسنا در اصفهان
۱ روز قبل
اصفهان
تمام وقت پاره وقت
حقوق ثابت از 4,500,000 تومان تا 8,000,000 تومان
ارشد - Senior
ASP | NoSQL | Artificial Intelligence
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس PHP در یک آژانس تبلیغاتی در اصفهان
مشخص نشده
۱ روز قبل
اصفهان
تمام وقت پروژه‌ای
ارشد - Senior
PHP | Laravel | MSQL