استخدام برنامه‌ نویس NET. (دورکاری) در فناوران اطلاعات خبره در 8 استان
آذربایجان شرقی البرز اصفهان خراسان رضوی خوزستان زنجان فارس قم
تمام وقت دورکاری
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Vue.js در شرکت اپتو در اصفهان
۴ ساعت قبل
Vue.js | Nuxt.js | PHP
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 4,000,000 تومان
اصفهان
تمام وقت
میان رده - Mid Level
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Front End با مزایا در اصفهان
مشخص نشده
۴ ساعت قبل
Flutter | Angular | Vue.js
اصفهان
تمام وقت
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس #C در شرکت بهکو در اصفهان
۴ ساعت قبل
C# | Microsoft SQL Server
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
اصفهان
تمام وقت
ارشد - Senior
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Front End با مزایا در اصفهان
۴ ساعت قبل
JavaScript | CSS | HTML
اصفهان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
ارسال آسان جدید
استخدام برنامه نویس ASP.NET در گروه فناوری ایتانت در اصفهان
۴ ساعت قبل
ASP.NET | HTML | Microsoft SQL Server
حقوق ثابت از 40,000,000 تومان تا 50,000,000 تومان
اصفهان
تمام وقت
ارشد - Senior
ارسال آسان
استخدام توسعه دهنده هوش تجاری BI در کیمیاگران سرزمین رایانه در اصفهان
۴ ساعت قبل
TSQL | Microsoft SQL Server | Power BI
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 5,000,000 تومان
اصفهان
تمام وقت
میان رده - Mid Level
ارسال آسان
استخدام Wordpress Developer در مهندسین مشاور بهبد فرادیس نقش جهان در اصفهان
۴ ساعت قبل
CSS | JavaScript | HTML
اصفهان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس ASP.NET در مهندسین مشاور بهبد فرادیس نقش جهان در اصفهان
۴ ساعت قبل
ASP.NET | SQL | .NET Core
اصفهان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
ارسال آسان جدید
استخدام برنامه نویس backend در مجموعه تموک در اصفهان
مشخص نشده
۴ ساعت قبل
Node.js | MongoDB | JavaScript
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
اصفهان
تمام وقت
ارشد - Senior