ارسال آسان
استخدام برنامه نویس ASP.NET در تحلیل گران سیستم زاگرس در کرمانشاه
کرمانشاه
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان
تمام وقت
ASP.NET | jQuery | C#
استخدام برنامه نویس ASP.NET Full Stack در یک شرکت معتبر در کرمانشاه
مشخص نشده
۵۸ روز قبل
کرمانشاه
تمام وقت دورکاری
ارشد - Senior
C# | JavaScript | .NET Core
استخدام برنامه نویس ارشد بک اند سی شارپ در کرمانشاه
مشخص نشده
۲۷۹ روز قبل
کرمانشاه
تمام وقت دورکاری
استخدام برنامه نویس #C در یک شرکت معتبر در کرمانشاه
مشخص نشده
۳۰۲ روز قبل
کرمانشاه
تمام وقت دورکاری
ارشد - Senior
C# | .NET Core | ASP.NET
استخدام برنامه نویس php در شرکت بازرگانی استیل زاگرس در کرمانشاه
مشخص نشده
۳۱۷ روز قبل
کرمانشاه
حقوق ثابت تا 2,000,000 تومان
تمام وقت
Laravel | PHP
استخدام برنامه نویس #C در یک شرکت معتبر در کرمانشاه
مشخص نشده
۳۴۹ روز قبل
کرمانشاه
تمام وقت دورکاری
ارشد - Senior
C# | .NET Core | ASP.NET
استخدام مهندس کامپیوتر (مهندس IT) در یک شرکت معتبر در کرمانشاه
مشخص نشده
۴۱۰ روز قبل
کرمانشاه
تمام وقت کارآموزی دورکاری
استخدام برنامه نویس سالیدیتی (solidity) در هلدینگ ماکان در کرمانشاه
۴۲۵ روز قبل
کرمانشاه
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام برنامه نویس #C با بیمه در یک شرکت معتبر در کرمانشاه
مشخص نشده
۴۶۸ روز قبل
کرمانشاه
تمام وقت دورکاری
C# | ASP.NET | .NET Core
استخدام برنامه نویس PHP با بیمه در شرکت ناژوفن آواهیواد در کرمانشاه
۵۰۳ روز قبل
کرمانشاه
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
ارشد - Senior