ارسال آسان
استخدام برنامه نویس C# Windows در شرکت بهسان اندیش در اصفهان
اصفهان
تمام وقت
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
ارشد - Senior
C# | Microsoft SQL Server | Entity Framework
ارسال آسان
استخدام طراح وب در شرکت قالی الماس کویر در اصفهان
۱ روز قبل
اصفهان
تمام وقت پاره وقت
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 4,500,000 تومان
میان رده - Mid Level
WordPress | SEO | HTML
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس ASP.NET Full Stack در آرمان پردازان نوین در خوانسار
اصفهان
تمام وقت پروژه‌ای دورکاری
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
میان رده - Mid Level
ASP.NET | C# | Entity Framework
ارسال آسان
استخدام Net Core Developer. در شرکت حساب سازان پارسیان در اصفهان
اصفهان
تمام وقت
حقوق ثابت از 3,500,000 تومان تا 5,500,000 تومان
ASP.NET | .NET Core | Angular
ارسال آسان
استخدام ASP.NET Full Stack Developer در اصفهان
مشخص نشده
۱ روز قبل
اصفهان
تمام وقت
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
ارشد - Senior
.NET Core | Node.js | ASP.NET
ارسال آسان
استخدام کارآموز Javascript Frontend Developer در اصفهان
مشخص نشده
۱ روز قبل
اصفهان
کارآموزی
کارآموز - Intern
React.js | React Native | JavaScript
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Node Js در شرکت مدرن لیزر در اصفهان
مشخص نشده
۱ روز قبل
اصفهان
پروژه‌ای
مدیر فنی - CTO
Git | Node.js | React Native
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس ASP.NET در گروه فناوری ایتانت در اصفهان
اصفهان
تمام وقت
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 5,000,000 تومان
ارشد - Senior
ASP.NET | HTML | Microsoft SQL Server
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس PHP در شرکت مهندسی داده پردازان کیمیا آپادانا در اصفهان
اصفهان
تمام وقت
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
میان رده - Mid Level
PHP | MySQL | WordPress