استخدام فروشنده در فروشگاه کتاب نارنجی در همدان
مشخص نشده
۲۶ روز قبل
همدان
تمام وقت پاره وقت
استخدام 1نفر نیروی آقا فروشنده در همدان
مشخص نشده
۲۸ روز قبل
همدان
تمام وقت
استخدام 2نفر نیروی خانم فروشنده در همدان
مشخص نشده
۲۹ روز قبل
همدان
تمام وقت
استخدام فروشنده فروشگاه پوشاک با حقوق ثابت، بیمه و پورسانت در همدان
۳۰ روز قبل
همدان
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان تا 7,500,000 تومان
تمام وقت پاره وقت
استخدام 1نفر نیروی خانم فروشنده در همدان
مشخص نشده
۳۵ روز قبل
همدان
تمام وقت
استخدام 1نفر نیروی خانم فروشنده در همدان
مشخص نشده
۳۹ روز قبل
همدان
تمام وقت