استخدام همکار آقا و خانم جهت کارگاه و مصالح فروشی در بیرجند
استخدام فروشنده آقا با مزایا در شرکت فرش فرهی در بیرجند
استخدام فروشنده خانم جهت لوازم التحریر در شهر بیرجند
استخدام فروشنده در شرکت فرش فرهی در بیرجند
استخدام فروشنده جهت کار در میوه و تره بار - بیرجند
استخدام نیرو جهت فروشندگی گلخانه گل و گیاه آپارتمانی در بیرجند
استخدام یک فروشنده جهت همکاری با نهالستان در شهر بیرجند
استخدام نیرو جهت فروشندگی در بیرجند
استخدام نیرو جهت فروشندگی در گلخانه در بیرجند
استخدام نیرو جهت فروشندگی در گلخانه گل و گیاه در بیرجند
استخدام فروشنده جهت گل و گیاه آپارتمانی در شهر بیرجند
استخدام نیروی فروشنده جهت سوپر مارکت شبانه روزی در بیرجند
استخدام فروشنده جهت شرکت یکتا پخش شرق در شهر بیرجند
استخدام همکار خانم جهت همکاری در پوشاک و لوازم آرایشی-بیرجند
استخدام یک فروشنده جهت همکاری با قنادی در بیرجند
استخدام شرکت توزیع دارویی هنار ردارو شعبه بیرجند
استخدام همکار خانم جهت فروشگاه تحریر سیاه و سفید در بیرجند
استخدام نیرو جهت فروشندگی در گل و گیاه گلخانه در شهر بیرجند
استخدام فروشنده مجرب خانم با روابط عمومی بالا در بیرجند
استخدام فروشنده مرد جهت پوشاک آقا با روابط عمومی در بیرجند