ارسال آسان
استخدام فروشنده با حقوق ثابت و بیمه در اهواز
مشخص نشده
۱ روز قبل
خوزستان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام فروشنده کالاهای ساختمانی با حقوق ثابت تا 7 میلیون و بیمه در اهواز
مشخص نشده
۱ روز قبل
خوزستان
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان تا 7,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام فروشنده فروشگاه در فروشگاه لوازم بهداشتی ساختمانی شاهرکنی در اهواز
مشخص نشده
۱ روز قبل
خوزستان
حقوق ثابت از 7,500,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام فروشنده با حقوق تا ۱۰ میلیون در اهواز
خوزستان
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت