استخدام سالن دار و کانتردار در کرج
مشخص نشده
۳۱۸ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام نیروی رستوران و آشپز در مجموعه رستوران ارکیده
۳۲۲ روز قبل
کردستان همدان کرمانشاه مازندران تهران البرز آذربایجان غربی آذربایجان شرقی زنجان قزوین مرکزی
تمام وقت
استخدام ظرفشور، گارسون و سرگارسون، میزبان و سرمیزبان
۳۹۴ روز قبل
کردستان همدان کرمانشاه مازندران تهران البرز آذربایجان غربی آذربایجان شرقی زنجان قزوین مرکزی
تمام وقت
استخدام مهماندار جهت کار در تالار در کرج
مشخص نشده
۴۴۹ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام پرسنل خانم جهت کار در تالار - کرج
مشخص نشده
۵۴۸ روز قبل
البرز
تمام وقت