آگهی فعالی یافت نشد!
برای دریافت آگهی‌های مرتبط از بخش تنظیمات دریافت آگهی اقدام نمایید.
استخدام مترجم زبان عربی(تخصصی مرتبط با صنعت هتلداری)/ایران هتل
۱۳۹۷ روز قبل
تهران بوشهر خوزستان هرمزگان خراسان رضوی
دورکاری
استخدام مترجم زبان انگلیسی در بندر عباس
مشخص نشده
۲۱۱۸ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام جهت همکاری با نیازمندیهای ندای هرمزگان
مشخص نشده
۲۱۳۹ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام مترجم جهت همکاری در بندر عباس
مشخص نشده
۲۱۶۷ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام مترجم زبان متون تخصصی در کیش
مشخص نشده
۲۵۰۱ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام مترجم به صورت پاره وقت در بندرعباس
مشخص نشده
۲۶۵۷ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت