استخدام معلم در یک آموزشگاه در تهران
مشخص نشده
۹۷ روز قبل
تهران منطقه ۹، سرآسیاب مهرآباد
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی
استخدام بازیگر در یک مجموعه معتبر در شیراز
مشخص نشده
۱۳۹ روز قبل
فارس
پروژه‌ای کارآموزی
استخدام مدرس کودک و نوجوان در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۶۵ روز قبل
تهران منطقه ۹، سرآسیاب مهرآباد
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی
استخدام نویسنده در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۲۷۵ روز قبل
تهران
پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام نویسنده در یک مجموعه معتبر در فارس
مشخص نشده
۲۷۵ روز قبل
فارس
پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام بازیگر و مجری در یک شرکت تولیدی در تهران
مشخص نشده
۳۰۹ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، بازار
پاره وقت پروژه‌ای
استخدام مدلینگ در شرکت تریتانت در تهران
۳۲۸ روز قبل
تهران منطقه ۳، ونک
پاره وقت
استخدام گیم مستری (بازیگردانی) و اکتوری (بازیگری) در اسکیپ رومیست در تهران
مشخص نشده
۳۳۵ روز قبل
تهران منطقه ۴، تهرانپارس غربی
تمام وقت