ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Python Backend در شرکت برنا مهر فن در آذربایجان شرقی
۱ ساعت قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت کارآموزی
میان رده - Mid Level
Python | MongoDB | PostgreSQL
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Node Js در مجموعه بافت پایدار شهر در تهران
۳ ساعت قبل
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 8,500,000 تومان تا 15,000,000 تومان
ارشد - Senior
Node.js | MongoDB | Express.js
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس backend در مجموعه تموک در اصفهان
مشخص نشده
۴ ساعت قبل
اصفهان
تمام وقت
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
ارشد - Senior
Node.js | MongoDB | JavaScript
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Javascript Full Stack در شرکت فرتاک نگاه آسیا در اصفهان
۶ ساعت قبل
اصفهان
تمام وقت
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
ارشد - Senior
Angular | Node.js | MongoDB
استخدام Node Js Developer در گروه پیکاپ در خراسان رضوی
۶۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
حقوق ثابت از 3,500,000 تومان تا 5,000,000 تومان
میان رده - Mid Level
Node.js | MongoDB | NoSQL
استخدام برنامه نویس Node Js Full Stack در شیراز
فارس
تمام وقت
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 9,000,000 تومان
ارشد - Senior
Node.js | JavaScript | MongoDB