استخدام ادیومتریست با پروانه کار در تهران جهت درمانگاه
استخدام پزشک شنوایی سنجی جهت درمانگاه هاشمی در تهران
استخدام یک نفر ادیولژیست جهت شیفت عصر - تهران
استخدام شنوایی سنج جهت همکاری در درمانگاه در تهران
استخدام اپراتور خط تولید آقا در یک شرکت معتبر در یزد
استخدام انتظامات،کنترلر،کارتکس در یک فروشگاه زنجیره ای معتبر
استخدام شنوایی سنجی جهت همکاری در شهرستان مرودشت
استخدام کارشناس شنوایی سنج جهت کار در تهران
استخدام ۸ ردیف شغلی در مجتمع تجاری بـرج اول در کرمان
استخدام کارشناس شنوایی سنجی در مرکز تخصصی طب کار ایمن طب اروند
استخدام شنوایی سنج با دستگاه جهت درمانگاه شبانه روزی
استخدام شنوایی سنج با حداقل مدرک کارشناسی شنوایی در بیرجند
استخدام ادیولوژیست در یک شرکت معتبر تجهیزات پزشکی در تهران
استخدام نیروی ادیولوژیست (شنوایی سنجی) در یزد
استخدام کارشناس شنوایی سنجی در یک شرکت معتبر در بندر ماهشهر
استخدام پیراپزشک جهت همکاری در شهر مشهد
استخدام فارغ التحصیل شنوایی سنجی (اودیولوژیست) در تهران
استخدام کارشناس شنوایی سنجی دارای مدرک و مهر طب کار
استخدام کارشناس اودیولوژلیست جهت مرکز تخصصی طب کار در تهران
استخدام ادیولوژیست (شنوایی سنج) جهت مرکز طب کار در تهران