استخدام مهماندار جهت شرکت راهبر سیر سمنگان در مشهد
مشخص نشده
۳۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیرو جهت کانتر تحویل غذا در فست فود در مشهد
مشخص نشده
۳۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام خانه دار با بیمه در هتل آفریقا در مشهد
مشخص نشده
۴۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام خانه دار با بیمه در هتل آفریقا در مشهد
مشخص نشده
۵۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت