ارسال آسان
استخدام کارشناس HSE و تکنسین پنوماتیک در خراسان رضوی
مشخص نشده
۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تکنسین تاسیسات در خراسان رضوی
مشخص نشده
۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
ارسال آسان جدید
استخدام متصدی تاسیسات در خراسان رضوی
خراسان رضوی
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام 7 عنوان شغلی در خراسان رضوی
مشخص نشده
۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام اپراتور و بهره بردار نیروگاه CHP با بیمه و پاداش در مشهد
مشخص نشده
۱ روز قبل
خراسان رضوی
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان جدید
استخدام ۳ عنوان شغلی در خراسان رضوی
مشخص نشده
۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت