استخدام نیرو جهت پذیرش مسلط به زبان عربی در هتل در مشهد
استخدام پذیرشگر،بازاریاب خانم،میزبان آقا،خانه دار خانم
استخدام مترجم عرب جهت کار در کلینیک زیبایی در مشهد
استخدام نیروی عرب زبان خانم و آقا در شرکت هواپیمایی در مشهد
استخدام کارمند خانم عرب زبان و لیدر در دفتر فروش بلیط در مشهد
استخدام کانتر عرب زبان در آژانس هواپیمایی در مشهد
استخدام کارمند مسلط به زبان عربی در آژانس هواپیمایی در مشهد
استخدام پذیرشگر خانم با سابقه و آشنا به زبان عربی در مشهد
استخدام نیرو مسلط به زبان عربی و انگلیسی در مرکز درمانی-مشهد
استخدام نیرو مسلط به زبان عربی و انگلیسی در مشهد
استخدام نیروی پذیرش مسلط به زبان عربی و متاهل در مشهد
استخدام مدرس زبان عربی جهت همکاری در شهر مشهد
استخدام پذیرشگر خانم در مجتمع اقامتی امیر در مشهد
استخدام کارمند جهت آژانس هواپیمایی در مشهد
استخدام کانتر پرواز داخلی فقط عرب زبان در مشهد
استخدام هتل ایمان جهت همکاری در مشهد
استخدام شهربازی الماس شهر در شهر مشهد
استخدام کارشناس اجرای تور(تور لیدر) در خراسان رضوی
استخدام نیرو مسلط به زبان عربی جهت آژانس هواپیمایی در مشهد
استخدام نیروی پذیرش خانم مسلط به زبان عربی در مشهد