استخدام نیروی مسلط به زبان عربی در زنجان
استخدام مترجم حرفه ای زبانهای گوناگون در ترجمیتو از سراسر کشور
استخدام یکنفر مسلط به زبان عربی جهت دفتر بازرگانی تجاری -زنجان
استخدام بازاریاب خانم باحقوق ثابت،پورسانت درپارسیان هنر/زنجان
استخدام پژوهشگر در رشته های مهندسی،علوم پایه،علوم انسانی،زبان
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه شریف پژوهان
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه علمی پژوهشی پایان نامه سرا
استخدام سراسری شرکت یاس سیستم و سه استخدام دیگر
استخدام شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی در زنجان
استخدام ناوگان توزیع دیجی کالا در زنجان