استخدام مترجم حرفه ای زبانهای گوناگون در ترجمیتو از سراسر کشور
استخدام بازاریاب مسلط به زبان عربی در شیراز،کردستان، خوزستان
استخدام پژوهشگر در رشته های مهندسی،علوم پایه،علوم انسانی،زبان
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه شریف پژوهان
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در یاس ارغوانی در کردستان(بانه)
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه علمی پژوهشی پایان نامه سرا
استخدام سراسری شرکت یاس سیستم و سه استخدام دیگر
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در کردستان-بیجار
استخدام پشتیبانی دستگاه کارتخوان در شهرستان بانه
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان آقا در مریوان