استخدام وردپرس کار، کارشناس نیروی تولید محتوا
استخدام کارشناس فروش و بازاریابی در یک مجموعه معتبر در قم
استخدام نیروی خانم عرب زبان جهت کار در شهر قم
استخدام نیروی خانم عرب زبان جهت پذیرش مهمانپذیر در شهر قم
استخدام پذیرشگر آقا مسلط به زبان عربی در قم
استخدام مشاور مسلط به زبان عربی جهت کار در داروخانه در قم
استخدام هتل الغدیر جهت همکاری در شهر قم
استخدام نیروی پذیرش جهت کار در هتل فردوس در قم
استخدام فروشنده مسلط به زبان عربی در شهر قم
استخدام کارشناس اجرای تور(تور لیدر) در ریل پرداز نوآفرین- قم
استخدام نیروی امور بازرگانی و آشنا به زبان عربی و انگلیسی- قم
استخدام نیرو جهت پذیرش هتل در شهر قم
استخدام هتل بزرگ پارسیا در شهر قم
استخدام نیروی پذیرش اقامتی مسلط به زبان عربی - قم
استخدام نیروی آقا جهت شیفت شب مهمانپذیر در قم
استخدام استاد مکالمه عربی یا انگلیسی در قم
استخدام مترجم مسلط به زبان عربی آشنا به فضای مجازی و اینترنت
استخدام هتل راسپینا جهت همکاری در قم
استخدام شرکت ارکان سلوک باروس در قم
استخدام پذیرشگر جهت همکاری در هتل قصر در شهر قم