استخدام کارگر مونتاژ (3 نفر) در شرکت بین المللی تولیدی/ قزوین
استخدام کارشناس کنترل کیفی،کارشناس فروش در قزوین
استخدام مترجم حرفه ای زبانهای گوناگون در ترجمیتو از سراسر کشور
استخدام پژوهشگر در رشته های مهندسی،علوم پایه،علوم انسانی،زبان
استخدام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در قزوین
استخدام جهت تدریس خصوصی ابتدایی تا کنکور در ۱۱ استان
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه شریف پژوهان
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در شرکت یاس ارغوانی در قزوین
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه علمی پژوهشی پایان نامه سرا
استخدام سراسری شرکت یاس سیستم و سه استخدام دیگر
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان درشرکت یاس ارغوانی در قزوین
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در شرکت یاس ارغوانی در قزوین
استخدام مدیر مرکز پشتیبانی دستگاه کارتخوان آقا در قزوین
استخدام شرکت تخصصی فروش و توزیع در قزوین
استخدام آموزشگاه زبان های خارجی گویش
استخدام قزوین - مدرس زبان انگلیسی و عربی