استخدام کارگر ساده در چرم گلپوش در اهواز
مشخص نشده
۱۰۰ روز قبل
خوزستان
تمام وقت
استخدام کارگر تولید در خوزستان
مشخص نشده
۱۰۲ روز قبل
خوزستان
تمام وقت
استخدام کارگر ساده با بیمه در یک شرکت معتبر در اهواز
مشخص نشده
۱۳۴ روز قبل
خوزستان
حقوق ثابت از 2,500,000 تومان تا 3,000,000 تومان
تمام وقت