استخدام انباردار با 5/5 میلیون حقوق، بیمه، پاداش، وعده غذایی در خرمشهر
مشخص نشده
۷ روز قبل
خوزستان
حقوق ثابت از 4,500,000 تومان تا 5,500,000 تومان
تمام وقت پروژه‌ای
استخدام انباردار در یک شرکت معتبر در خوزستان
مشخص نشده
۱۰ روز قبل
خوزستان
تمام وقت
استخدام انباردار با بیمه در تولیدی تانسو در اهواز
۲۴ روز قبل
خوزستان
حقوق ثابت از 2,500,000 تومان تا 3,500,000 تومان
تمام وقت