استخدام کارشناس حضوری امور مشتریان خانم (سراسر ایران)
استخدام کارشناس فروش جهت همکاری با شرکت کامپیوتری در بیرجند
استخدام سرپرست فروش در شرکت گلستان در خراسان جنوبی
استخدام مدیر فروش با روابط عمومی بالا جهت همکاری در بیرجند
استخدام کارشناس فروش خانم جهت شرکت معتبر تبلیغاتی در بیرجند
استخدام مسئول توزیع در شرکت اینترنتی ۵۰۴۰در شهر بیرجند
استخدام مدیر فروش خانم در شرکت کیان خاک ایرانیان
استخدام مرکز توزیع تخم مرغ تولیدی شهرستان بیرجند
استخدام جهت همکاری با یک واحد تولیدی واقع در شهر صنعتی بیرجند
استخدام خانم مدیر فروش جهت یک شرکت معتبر پخش موادغذایی
استخدام کارشناس ارتباط با مشتری در شرکت تاکسی ماکسیم در بیرجند
استخدام مدیر فروش جهت یک شرکت تبلیغاتی معتبر در بیرجند
استخدام مدیر دفتر و کارشناس ارتباط با مشتری در بیرجند
استخدام رئیس فروش،کارشناس فروش در یک شرکت معتبردر خراسان جنوبی
استخدام مسئول فروش و بازاریاب جهت شرکت پخش مواد غذایی -بیرجند
استخدام مسئول فروش مبلمان اداری و کابینت آشپزخانه در بیرجند
استخدام جهت همکاری با شرکت یکتا پخش شرق در شهر بیرجند
استخدام کارشناس فروش، امور IT،حسابداری،راننده کامیون
استخدام جهت همکاری با موسسه فرهنگی هنری ماهور در شهر بیرجند
استخدام نماینده علمی در شرکت کیمیا کاشت اطبا در کل ایران