استخدام مدیر شعبه کرمانشاه با سابقه کار در کرمانشاه
استخدام سرپرست فروش،فروشنده آقا با مزایا در کرمانشاه
استخدام کارشناس مقیم درشهرستان-شرکت سیمین سپهر سپاهان/کرمانشاه
استخدام مدیر فروش با حقوق ثابت و پورسانت عالی در کرمانشاه
استخدام کارشناس حضوری امور مشتریان خانم (سراسر ایران)
استخدام رئیس نمایندگی در موسسه خیریه رفاه کودک در کرمانشاه
استخدام کارشناس فروش و بازرگانی نرم افزارهای سازمانی -کرمانشاه
استخدام کارشناس کال سنتر خانم در شرکت تک نت در کرمانشاه
استخدام کارشناس منابع انسانی در افق کوروش در کرمانشاه
استخدام یک گروه بازرگانی لوازم خانگی در کرمانشاه
استخدام شرکت تولید، بسته بندی و پخش مواد غذایی کیمیا کندو
استخدام بازاریاب،کارشناس فروش آقا درشرکت اینترنت شاتل-کرمانشاه
استخدام یک شرکت تولیدی بزرگ جهت همکاری در کرمانشاه
استخدام کارشناس فروش در شرکت حسابگر پرداز غرب (تک نت)
استخدام مدیر فروش جهت همکاری در کرمانشاه
استخدام کارشناس کال سنتر در شرکت تک نت در کرمانشاه
استخدام شرکت مارکو کالا سیستم جهت همکارس در کرمانشاه
استخدام مدیر فروش خانم ترجیحا با مدرک مدیریت بازرگانی-کرمانشاه
استخدام اپراتور مرکز تماس در یک شرکت معتبر در کرمانشاه
استخدام سرپرست مرکز توزیع در شرکت پخش نینا در کرمانشاه