استخدام کارگر مونتاژ (3 نفر) در شرکت بین المللی تولیدی/ قزوین
استخدام کارشناس فروش حقوق ثابت،بیمه و پورسانت در قزوین
استخدام 4 ردیف شغلی در یک شرکت تولیدی بازرگانی در قزوین
استخدام سرپرست فروش،فروشنده در شرکت پخش کاسپین در قزوین
استخدام کارشناس فروش با مزایا در یک شرکت معتبر در قزوین
استخدام کارمند فروش خانم در یک شرکت معتبر در قزوین
استخدام مسئول بازاریابی آقا در شرکت آب آرا آبنما در قزوین
استخدام کارشناس بازرگانی و پشتیبانی در شرکت البرز میکرو سیستم
استخدام مسئول دفتر،کارشناس فروش مرکزی در قزوین
استخدام مدیر شعبه در شرکت پخش اطلس دینا در قزوین
استخدام کارشناس بازاریابی ،سرپرست فروش در تهران و قزوین
استخدام سرپرست فروش،کارشناس فروش در قزوین
استخدام سرپرست بازرگانی خارجی(مسلط به زبان انگلیسی)
استخدام 2 ردیف شغلی در یک شرکت تولیدی بازرگانی در قزوین
استخدام کارشناس حضوری امور مشتریان خانم (سراسر ایران)
استخدام کارشناس فروش و بازرگانی نرم افزارهای سازمانی در قزوین
استخدام کادر آموزشی و تیم مشاوره در یک شرکت معتبر در قزوین
استخدام کارشناس فروش خانم با سابقه کار مرتبط در قزوین
استخدام کارشناس بازاریابی و فروش یک شرکت فعال در حوزه IT
استخدام سرپرست فروش با سابقه مرتبط جهت شرکت معتبر در قزوین