ارسال آسان
استخدام 7 عنوان شغلی در خراسان جنوبی
مشخص نشده
۲ ساعت قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام بازاریاب و ویزیتور در شرکت گیاه گستر مهر من در خراسان جنوبی
۲۶ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام بازاریاب و ویزیتور با حقوق ثابت، پورسانت، بیمه و پاداش در بیرجند
۳۹ روز قبل
خراسان جنوبی
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان تا 30,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام بازاریاب و ویزیتور با حقوق ثابت و پورسانت در خراسان جنوبی
۳۹ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام 2نفر نیروی خانم بازاریاب در بیرجند
مشخص نشده
۵۲ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام بازاریاب و ویزیتور لوازم روشنایی و الکتریکی با حقوق ثابت و بیمه
۹۰ روز قبل
خراسان جنوبی
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 9,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی بازاریاب با تجربه در بیرجند
مشخص نشده
۱۰۵ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت