استخدام ویزیتور آقا با مزایا در خراسان جنوبی
استخدام ویزیتور حضوری در شرکت گلستان در بیرجند
استخدام بازاریاب با پورسانت مکفی در کلیه استان‌های کشور
استخدام کارشناس تامین اقامت (بازاریاب میدانی) در بیرجند
استخدام بازاریاب حرفه ای و نیمه حرفه ای در خراسان های سه گانه
استخدام بازاریاب با سابقه جهت محصولات حبه عناب در بیرجند
استخدام بازاریاب جهت یک شرکت معتبر در شهر بیرجند
استخدام تعدادی بازاریاب مواد غذایی در استان خراسان جنوبی
استخدام تعدادی ویزیتور فعال آقا جهت مجموعه پخش موادغذایی
استخدام بازاریاب جهت همکاری با شرکت تبلیغاتی معتبر در بیرجند
استخدام بازاریاب جهت یک شرکت پخش موادغذایی در بیرجند
استخدام جهت همکاری با شرکت کیلا جنوب بیرجند
استخدام ویزیتور حرفه ای یک شرکت معتبر پخش موادغذایی در بیرجند
استخدام یک نفر ویزیتور جهت همکاری در شهر بیرجند
استخدام بازاریاب میدانی با درآمد بسیار بالا در بیرجند
استخدام نیروی بازاریاب با فن بیان قوی در شهر بیرجند
استخدام تعدادی بازاریاب و پشتیبان جهت انجام امور بانکی
استخدام بازاریاب آقا جهت یک شرکت پخش موادغذایی و سلولزی
استخدام بازاریاب در موسسه مبتکران خوارزمی فرزانه در کل کشور
استخدام بازاریاب جهت همکاری با یک شرکت کارگزاری در بیرجند