استخدام کارشناس حضوری امور مشتریان خانم (سراسر ایران)
استخدام رئیس فروش،کارشناس فروش در یک شرکت معتبردر خراسان جنوبی
استخدام کارشناس فروش، امور IT،حسابداری،راننده کامیون
استخدام کارشناس فروش باپورسانت عالی/خراسان جنوبی
استخدام پژوهشگر در رشته های مهندسی،علوم پایه،علوم انسانی،زبان
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه شریف پژوهان
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه علمی پژوهشی پایان نامه سرا
استخدام پشتیبان دستگاه کارت خوان(دیپلم،فوق دیپلم)در۱۴ استان
استخدام‌پشتیبان‌دستگاه‌کارتخوان‌درشرکتی‌معتبردرخراسان‌جنوبی
استخدام سراسری شرکت یاس سیستم و سه استخدام دیگر
استخدام نیروی آقا در شرکت فروش و توزیع در استان خراسان جنوبی