استخدام از ۵ استان جهت کار در شهر فردوس خراسان جنوبی
مشخص نشده
۱۱۹۵ روز قبل
خراسان رضوی خراسان جنوبی خراسان شمالی سمنان یزد
تمام وقت
استخدام ۶ردیف شغلی در شرکت فرانسوز یزد(جهت کار در یزد)
۱۲۰۹ روز قبل
یزد فارس چهارمحال و بختیاری کهگیلویه و بویراحمد تهران خراسان جنوبی قزوین سمنان
تمام وقت
استخدام شرکت تولیدمنیزیم از۷استان جهت کار در استان خراسان جنوبی
مشخص نشده
۱۳۴۵ روز قبل
خراسان رضوی خراسان جنوبی خراسان شمالی سمنان
تمام وقت