استخدام سرپرست فروش در شرکت نگین صنعتی جنوب در 13 استان
۳۵ روز قبل
اصفهان فارس خراسان رضوی خراسان جنوبی کرمان گلستان خراسان شمالی بوشهر زنجان مرکزی قم قزوین لرستان
تمام وقت
استخدام سرپرست فروش در شرکت نگین صنعتی جنوب در 15 استان
۵۶ روز قبل
اصفهان فارس خوزستان آذربایجان شرقی خراسان رضوی خراسان جنوبی کرمان گلستان خراسان شمالی بوشهر زنجان مرکزی قم قزوین لرستان
تمام وقت
استخدام سرپرست برند در 9 استان کشور در شرکت نگین صنعتی جنوب
۷۷ روز قبل
اصفهان فارس خراسان رضوی خراسان جنوبی آذربایجان شرقی گلستان لرستان خوزستان کرمان
تمام وقت
استخدام سرپرست برند در شرکت نگین صنعتی جنوب در 9 استان کشور
۹۱ روز قبل
اصفهان فارس خوزستان کرمان آذربایجان شرقی خراسان رضوی لرستان گلستان خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام سرپرست برند آقا در نگین صنعتی جنوب در 8 استان کشور
۱۰۴ روز قبل
اصفهان فارس خوزستان کرمان آذربایجان شرقی خراسان رضوی لرستان خراسان جنوبی
تمام وقت