استخدام سرپرست فروش در شرکت گلستان در خراسان جنوبی
استخدام مدیر فروش با روابط عمومی بالا جهت همکاری در بیرجند
استخدام مدیر فروش خانم در شرکت کیان خاک ایرانیان
استخدام مرکز توزیع تخم مرغ تولیدی شهرستان بیرجند
استخدام خانم مدیر فروش جهت یک شرکت معتبر پخش موادغذایی
استخدام مدیر فروش جهت یک شرکت تبلیغاتی معتبر در بیرجند
استخدام رئیس فروش،کارشناس فروش در یک شرکت معتبردر خراسان جنوبی
استخدام سرپرست فروش در یک شرکت معتبر در خراسان جنوبی
استخدام مدیر فروش برنامه های مخابراتی جهت کار در شهر بیرجند
استخدام مدیر فروش در موسسه آموزشی در بیرجند
استخدام شرکت پخش موادغذایی شاندیز در شهر بیرجند
استخدام سرپرست فروش در شرکت گلستان در بیرجند
استخدام مدیر فروش در شرکت تبلیغاتی - بیرجند
استخدام یک نفر مدیر فروش جهت پخش لبنیات در شهر بیرجند
استخدام سرپرست فروش در شرکت گلستان در بیرجند
استخدام ۶ردیف شغلی در شرکت فرانسوز یزد(جهت کار در یزد)
استخدام مدیر فروش در یک شرکت پخش موادغذایی در بیرجند
استخدام بازاریاب و مدیر فروش در خراسان جنوبی
استخدام بازاریاب و مدیر فروش مجرب در بیرجند
استخدام مدیر فروش جهت دفتر کارخانه در بیرجند