استخدام سرپرست دفتر (کارشناس ارشد) آقا در تاکسی ماکسیم - سنندج
استخدام اپراتور فروش تلفنی خانم با مزایا در کردستان
استخدام کارشناس ارتباط با مشتری درشرکت بین المللی ماکسیم/سنندج
استخدام کارشناس مقیم در شهرستان-شرکت سیمین سپهر سپاهان/کردستان
استخدام کارشناس ارتباط با مشتری درشرکت بین المللی ماکسیم/سنندج
استخدام کارشناس حضوری امور مشتریان خانم (سراسر ایران)
استخدام کارشناس ارتباط با مشتری درشرکت بین المللی ماکسیم/سقز
استخدام مدیر دفتر آقا در شرکت ماکسیم در سنندج
استخدام رشته مدیریت و صنایع در مهندسی یاس ارغوانی/ 10 استان
استخدام مهندسی سیستم یاس ارغوانی وابسته به بانک ملت/ ۱۰ استان
استخدام کارشناس فروش در شرکت شیشه دوجداره امینی در کردستان
استخدام یک شرکت تولیدی در زمینه لوازم خانگی در شهر سنندج
استخدام برنامه نویس اندروید،طراح،سوپروایزر مارکتینگ وبازاریابی
استخدام مدیر دفتر در شرکت بین المللی ماکسیم در کردستان
استخدام کارشناس ارتباط با مشتری در شرکت بین المللی ماکسیم
استخدام مدیر شعبه،سرپرست حسابداری فروش در سقز
استخدام کارشناس فروش تجهیزات پزشکی در ناحیه غرب کشور
استخدام مدیر شعبه در یک شرکت معتبر در سنندج و سقز
استخدام کارشناس فروش تجهیزات پزشکی در ناحیه غرب کشور
استخدام مسئول توزیع در شرکت اینترنتی ۵۰۴۰ در سنندج