استخدام جهت همکاری با شرکت شیمیایی نوین پاک شرق
استخدام جهت همکاری با موسسه کیش مهر خاوران در بیرجند
استخدام پژوهشگر در رشته های مهندسی،علوم پایه،علوم انسانی،زبان
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه شریف پژوهان
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه علمی پژوهشی پایان نامه سرا
استخدام پشتیبان دستگاه کارت خوان(دیپلم،فوق دیپلم)در۱۴ استان
استخدام‌پشتیبان‌دستگاه‌کارتخوان‌درشرکتی‌معتبردرخراسان‌جنوبی
استخدام سراسری شرکت یاس سیستم و سه استخدام دیگر
استخدام کارشناس ارشدشیمی درخراسان جنوبی(شهرستان قائن)
استخدام نیروی آقا در شرکت فروش و توزیع در استان خراسان جنوبی
استخدام خدمات بهداشتی درمانی سلامت کوثر
استخدام کارشناس صنایع غذایی/شیمی/علوم آزمایشگاهی مرد در یزد