استخدام پژوهشگر در رشته های مهندسی،علوم پایه،علوم انسانی،زبان
استخدام کارشناس HSE ،بهداشت حرفه ای،نیروی آتش نشان در بروجن
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در یاس ارغوانی در شهرکرد
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه شریف پژوهان
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در چهارمحال و بختیاری
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه علمی پژوهشی پایان نامه سرا
استخدام سراسری شرکت یاس سیستم و سه استخدام دیگر
استخدام در شرکت فروش و توزیع در استان چهار محال و بختیاری
استخدام یک شرکت صنعتی و عمرانی