استخدام نماینده علمی در شرکت داروسازی باریج اسانس در شهرکرد
استخدام ۵ ردیف شغلی در کارخانه تولیدی به بند در استان یزد
استخدام پژوهشگر در رشته های مهندسی،علوم پایه،علوم انسانی،زبان
استخدام جهت همکاری با یک شرکت راه و ساختمان در شهرکرد
استخدام مدیر متخصص در حوزه نساجی،کارشناس نساجی در بروجن
استخدام ۶ردیف شغلی در شرکت فرانسوز یزد(جهت کار در یزد)
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در یاس ارغوانی در شهرکرد
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه شریف پژوهان
استخدام کارشناس شیمی و کامپیوتر جهت همکاری در شهرکرد
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در چهارمحال و بختیاری
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه علمی پژوهشی پایان نامه سرا
استخدام شرکت مدیریت پروژه های صنعتی ابدال(مپصا) درسراسر کشور
استخدام سراسری شرکت یاس سیستم و سه استخدام دیگر
استخدام کارشناس فروش خانم درشرکت آرمان بهبود در شهرکرد
استخدام در شرکت فروش و توزیع در استان چهار محال و بختیاری