استخدام مسئول فروش در شرکت خوشگوار-شهرکرد
استخدام سرپرست فروش،بازاریاب،حسابدار،مسئول پخش
استخدام سرپرست فروش،مسئول پخش در چهار محال بختیاری
استخدام کارشناس فروش در شرکت زرین گوار از سراسر کشور
استخدام فروشنده آقا با مزایا در شرکت فرش فرهی در شهر کرد
استخدام مدیر فروش مجرب جهت همکاری در شهرکرد
استخدام 4 ردیف شغلی در شرکت قارچ نگین فصل-چهارمحال و بختیاری
استخدام ویزیتور حضوری با مزایا در شرکت گلستان در شهرکرد
استخدام فروشنده در فرش فرهی در شهرکرد
استخدام بازاریاب مجرب حضوری و تلفنی در یک شرکت دانش بنیان
استخدام کارشناس حضوری امور مشتریان خانم (سراسر ایران)
استخدام بازاریاب با پورسانت مکفی در کلیه استان‌های کشور
استخدام پشتیبان کارتخوان،سرپرست شعبه در شهرکرد
استخدام پروموتر/سمپلر خانم با مزایا در شهرکرد و فارسان
استخدام کارشناس تامین اقامت (بازاریاب میدانی) در شهر کرد
استخدام منشی،حسابدار خانم در یک شرکت معتبر در شهرکرد
استخدام ۷ ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در شهرکرد
استخدام یک نمایندگیِ برندهای معتبر بهداشتی واقع در شهرکرد
استخدام تعدادی نیروی خانم جهت همکاری و تکمیل کادر فروش
استخدام پرسشگر در شرکت تحقیقات بازار و رسانه امروز