استخدام کارشناس حضوری امور مشتریان خانم (سراسر ایران)
استخدام ۴ ردیف شغلی در مجموعه ماهِ سِن در شهرکرد
استخدام کارمند بازرگانی خانم با تسلط کامل به زبان انگلیسی
استخدام سرپرست فروش،مامور پخش،راننده در چهارمحال و بختیاری
استخدام کارشناس فروش در شرکت ویستا در چهارمحال و بختیاری
استخدام کارشناس فروش از سه استان جهت کار در کیش
استخدام کارشناس فروش، امور IT،حسابداری،راننده کامیون
استخدام کارشناس فروش دستگاه خودپردازوکارتخوان/چهارمحال بختیاری
استخدام پژوهشگر در رشته های مهندسی،علوم پایه،علوم انسانی،زبان
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در یاس ارغوانی در شهرکرد
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه شریف پژوهان
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در چهارمحال و بختیاری
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه علمی پژوهشی پایان نامه سرا
استخدام سراسری شرکت یاس سیستم و سه استخدام دیگر
استخدام در شرکت فروش و توزیع در استان چهار محال و بختیاری