استخدام پرسشگر در شرکت تحقیقات بازار و رسانه امروز
استخدام کارشناس ارتباط با مشتری در شرکت ماکسیم در شهرکرد
استخدام اپراتور مرکز تماس خانم در یک شرکت معتبر
استخدام کلینیک مددکاری آریانا واقع در شهرکرد
استخدام مدیر دفتر،کارشناس ارتباط با مشتری در شهرکرد
استخدام حسابدار و کارمند امور اداری در یک شرکت معتبر
استخدام مدیر دفتر،کارشناس ارتباط با مشتری در شهرکرد
استخدام تایپیست در سایت معتبر در چهارمحال و بختیاری
استخدام کارشناس تولید محتوا خانم در شرکت رایانیک در شهرکرد
استخدام مددکار(مددکاری،پژوهشگری،اجتماعی،روانشناسی)/شهرکرد
استخدام پرسش گر در رمزافزار/چهارمحال،کهگیلویه،سیستان،کرمان
استخدام اپراتور مرکز تماس باروابط عمومی قوی در چندین استان
استخدام تایپیست اینترنتی در ایران تایپیست-چهارمحال و بختیاری
استخدام پژوهشگر در رشته های مهندسی،علوم پایه،علوم انسانی،زبان
استخدام مدیر/کارشناس فروش،تولید محتوا،طراح صنعتی در اصفهان و بروجن
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در یاس ارغوانی در شهرکرد
استخدام پشتیبان کارتخوان،کارمند اداری در چهارمحال و بختیاری
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه شریف پژوهان
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در چهارمحال و بختیاری
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه علمی پژوهشی پایان نامه سرا