استخدام مسئول فروش در شرکت خوشگوار-شهرکرد
استخدام سرپرست فروش،مسئول پخش در چهار محال بختیاری
استخدام کارشناس فروش در شرکت زرین گوار از سراسر کشور
استخدام مدیر فروش مجرب جهت همکاری در شهرکرد
استخدام کارشناس حضوری امور مشتریان خانم (سراسر ایران)
استخدام یک نمایندگیِ برندهای معتبر بهداشتی واقع در شهرکرد
استخدام کارشناس ارتباط با مشتری در شرکت ماکسیم در شهرکرد
استخدام ۴ ردیف شغلی در مجموعه ماهِ سِن در شهرکرد
استخدام جهت همکاری با شرکت ماهان پخش در شهرکرد
استخدام اپراتور مرکز تماس خانم در یک شرکت معتبر
استخدام جهت همکاری با صنایع غذایی افخم در شهرکرد
استخدام مدیر دفتر در شرکت بین المللی ماکسیم در شهرکرد
استخدام سرپرست بازاریابی در یک شرکت معتبر در شهرکرد
استخدام کارشناس منابع انسانی در شرکت اسنپ -چهارمحال و بختیاری
استخدام سرپرست فروش،مامور پخش،راننده در چهارمحال و بختیاری
استخدام کارشناس فروش در شرکت ویستا در چهارمحال و بختیاری
استخدام مدیر دفتر،کارشناس ارتباط با مشتری در شهرکرد
استخدام تعدادی کارشناس فروش خانم در شهرکرد
استخدام سرپرست فروش در شرکت زرین جم مارینا در شهرکرد
استخدام مامور پخش آقا با نیسان(یخچالدار) در چهارمحال و بختیاری