استخدام نیروی نظافتی و خدماتی،مراقب سالمند و کودک در شهرکرد
استخدام پژوهشگر در رشته های مهندسی،علوم پایه،علوم انسانی،زبان
استخدام یکنفر آقا جهت نگهداری از سالمند در منزل
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در یاس ارغوانی در شهرکرد
استخدام پرستار خانم یا آقا جهت نگهداری از بیمار در شهر کرد
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه شریف پژوهان
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در چهارمحال و بختیاری
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه علمی پژوهشی پایان نامه سرا
استخدام سراسری شرکت یاس سیستم و سه استخدام دیگر
استخدام در شرکت فروش و توزیع در استان چهار محال و بختیاری
استخدام جهت کار در واحد تزریقات