استخدام تکنسین نساجی در شرکت ایلیا نساج در چهارمحال و بختیاری
استخدام پژوهشگر در رشته های مهندسی،علوم پایه،علوم انسانی،زبان
استخدام مدیر متخصص در حوزه نساجی،کارشناس نساجی در بروجن
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در یاس ارغوانی در شهرکرد
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه شریف پژوهان
استخدام کارشناس و سرپرست در شرکت ظریف مصور در اصفهان،بروجن
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در چهارمحال و بختیاری
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه علمی پژوهشی پایان نامه سرا
استخدام رشته نساجی درمجتمع تولیدی ظریف مصور دراصفهان و بروجن
استخدام سراسری شرکت یاس سیستم و سه استخدام دیگر
استخدام در شرکت فروش و توزیع در استان چهار محال و بختیاری