استخدام کلینیک مددکاری آریانا واقع در شهرکرد
استخدام کارشناس روانشناسی جهت همکاری در شهرکرد
استخدام کارشناس روانشناسی خانم در شهرکرد
استخدام مرکز پرورش کودک دوزبانه پیله تاپرواز در شهرکرد
استخدام جهت همکاری با کلینیک مددکاری پارسا در شهرکرد
استخدام کارشناس فروش، امور IT،حسابداری،راننده کامیون
استخدام خانم لیسانس مددکاری اجتماعی یا روانشناسی - شهر کرد
استخدام مددکار(مددکاری،پژوهشگری،اجتماعی،روانشناسی)/شهرکرد
استخدام کارشناس روانشناسی جهت مرکز MMT در شهرکرد
استخدام پژوهشگر در رشته های مهندسی،علوم پایه،علوم انسانی،زبان
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در یاس ارغوانی در شهرکرد
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه شریف پژوهان
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در چهارمحال و بختیاری
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه علمی پژوهشی پایان نامه سرا
استخدام سراسری شرکت یاس سیستم و سه استخدام دیگر
استخدام در شرکت فروش و توزیع در استان چهار محال و بختیاری
استخدام برگزار کننده مسابقات در روزهای تعطیل در یک شرکت تبلیغاتی
استخدام شهرکرد - چند ردیف شغلی
استخدام کلینیک ترک اعتیاد در شهر ری