استخدام گرافیست وب و اپلیکیشن موبایل در زنجان
استخدام طراح گرافیک،کارگر ماهر چاپ،کارگر ساده در زنجان
استخدام طراح آلبوم جهت کار در عکاسی در زنجان
استخدام طراح گرافیست جهت کارهای پروژه ای در منزل - زنجان
استخدام طراح آشنا به امور چاپ در چاپ طلایی - زنجان
استخدام مجتمع تبلیغات و چاپ سروش - زنجان
استخدام طراح مسلط به نرم افزار کورل جهت کار در طلاسازی - زنجان
استخدام گرافیست خانم وارد به برنامه کورل در زنجان
استخدام طراح وارد به کار فتوشاپ جهت کار در چاپ دیجیتال - زنجان
استخدام همکار طراح مسلط به امور گرافیکی در زنجان
استخدام طراح جهت کار در چاپ دیجیتال پردیس در زنجان
استخدام طراح خانم مسلط به نرم افزار کورل و فتوشاپ در زنجان
استخدام طراح مسلط به نرم افزار کورل و فتوشاپ در زنجان
استخدام گرافیست مسلط به فتوشاپ در شرکت میهن استور در زنجان
استخدام نیرو آشنا با گرافیک و کارهای هنری دستی در زنجان
استخدام طراح جهت کانون آگهی و تبلیغات کارو در زنجان
استخدام کانون آگهی و تبلیغات مسیر سفید در شهر زنجان
استخدام نیرو جهت مجتمع چاپ دیجیتال آسیا در زنجان
استخدام طراح مسلط به نرم افزارهای گرافیکی در زنجان
استخدام طراح خانم جهت دفتر طراحی و تبلیغاتی در شهر زنجان